tanı'yın

TANI’YIN
Markaların mağaza, web ve mobil kanallarında; müşteri sadakati ve müşteri deneyimini müşteri verisi ile uyumlu yönetmelerini sağlayan çözümler sunuyoruz.

Farklı kanallardan toplanan müşteri verilerini birleştirip en doğru şekilde yorumluyor, markaların pazarlama hedeflerine yönelik aksiyon alması ve müşteri sadakatini artırması için kullanıyoruz. Tüm müşteri temas noktalarınıza entegre olabilen teknolojik çözümlerimizin sağladığı kampanya ve iletişim platformu ile verinizi, verim yaratan müşteri deneyimine dönüştürüyoruz.
RAKAMLARLA TANI
Reklam
ÖDÜLLERİMİZ
Logo
“Gear Up” ile Veriden Çıkan Deneyim / Hizmet / Ürün Kategorisinde Başarı Ödülü
Felis 2021
Logo
Pandemi Döneminde Hayatı Kolaylaştıran Uygulama “Chippin”
Ketchup Türkiye Sadakat Programları & Dijital Platformlar Araştırması 2020 - 2021
Logo
“Locum” ile En İyi Yapay Zeka Kullanımı ödüllü!
Martech Ödülleri, 2021
Logo
Yenilikçi Veri ve İleri Analitik
Yöntemler , Sadakat
Uygulamaları, Entegre
Uygulamalar ve Satış /Tüketim
Noktası İçi Promosyonel
Aktiviteler kategorilerinde
toplam 4 ödül!
Dpid 2019, Doğrudan Pazarlama Ödülleri
Logo
“Kahin” ile Veriden Çıkan Deneyim / Hizmet Kategorisinde Başarı Ödülü
Felis 2020
Logo
SEK Barista Club - Chippin "Sayfa ve Topluluk Yönetim Kategorisi" Altın Ödül
2020 Social Media Awards
Logo
Tüketicinin Vazgeçemediği/Aşık Olduğu Uygulama "Chippin"
Mobil Koalisyon Programları
Ketchup Loyalty Marketing 2019 - 2020 Türkiye Sadakat Programları Araştırması
Logo
“Chippin” ile En İyi Mobil Uygulama
Stevie Sales & Customer Service Awards, 2020
Logo
“Bayi Dedektifi” ile En iyi Ölçümleme Teknolojisi
Martech Awards, 2019
Logo
“Akıllı Kampanya Motoru” ile En iyi Müşteri İçgörüsü Kullanımı
Stevie Sales & Customer Service Awards, 2020
Logo
“Bayi Dedektifi” ile En İyi Teknoloji Kullanımı
Stevie Sales & Customer Service Awards, 2020
Logo
“Kahin” ile En İyi Yapay Zeka Kullanımı
Martech Awards, 2020
Logo
“Akıllı Kampanya Öneri Sistemi” ile En İyi Data Kullanımı
DataIQ Awards, Londra 2018
Logo
En İyi Yapay Zeka ve Machine Learning Kullanımı
Martech Awards, 2018

Logo
Doğrudan Postalama Kategorisinde 3.lük Ödülü
Dpid 2017, Doğrudan Pazarlama Ödülleri
Logo
Sadakat Uygulamaları Kategorilerinde Başarı Ödülü
Felis 2017
Logo
Doğrudan Postalama ve Sadakat Uygulamaları Kategorilerinde
2 adet 1.lik, 2 adet 3.lük bizim!
Dpid 2016, Doğrudan Pazarlama Ödülleri
Logo
Sadakat Uygulamaları, Saha Aktiviteleri ve Veri Tabanına Dayalı
Pazarlama Kategorilerinde Tanı’ya 6 Ödül Birden !
Dpid 2015, Doğrudan Pazarlama Ödülleri
Logo
Paro ile “En İyi Uzun Süreli Sadakat Programı” Kategorisinde 1’incilik Ödülünün Sahibiyiz
2015 Loyalty Awards
Logo
Paro.com.tr ile ‘Kurumsal Kimlik’ web sitesi kategorisinde ve “D&R- Müşterisini En İyi Tanıyan Kart” projesi ile Entegre Kampanya kategorisinde 2 Gümüş Ödülün Sahibiyiz
2015 Communicator Awards
Logo
Paro.com.tr ile Tüketici Bilgilendirme ve Duyarlı Mobil Tasarım Kategorilerinde 2 Altın Ödülün Sahibiyiz
2014 Horizon Interactive Awards
Logo
Veriden Esinlenen Yaratıcılık Kategorisinde Bronz Ödülün Sahibiyiz
2014 Mixx Awards Türkiye
Logo
Veri Tabanına Dayalı Pazarlama Alanında 2 Ödülün Birden Sahibiyiz
DPID 2014, Doğrudan Pazarlama Ödülleri
Logo
Veri Tabanına Dayalı Pazarlama Alanında 3 Ödülün Birden Sahibiyiz
DPID 2013, Doğrudan Pazarlama Ödülleri
Logo
"Axion" İle IBM'in En İyi 4 Partnerinden Biriyiz
IBM Smart Commerce Global Summit 2013
Logo
Veri Kalitesinde 5000 Şirket Arasında Dünya Birincisiyiz.
Informatica 2013 Innovation Awards
 
İŞ ORTAKLARIMIZ
TANI PAZARLAMA VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TALEP VE ŞİKAYET KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Tanı” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.tani.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde talep veya şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda iş/çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, e-posta, Şirketin internet sitesi, telefon/çağrı merkezi kanallarıyla fiziki veya elektronik ortamda Kanun’un 5. maddesinde belirtilen meşru menfaat kişisel veri işleme şartı kapsamında toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.tani.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/ adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ


1. VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Tanı” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, https://www.tani.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/’den erişilebilen Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Toplanan kişisel verileriniz, Paro Programı, Chippin ve Tanı’ya ait diğer markalar kapsamında Tanı A.Ş. tarafından iletişim bilgilerinize genel ve size özel reklam, promosyon gibi amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesi ve yine bu amaçlarla sınırlı olmak üzere analiz edilmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz fiziksel ve/veya elektronik ortamda, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve bu kapsamla kişisel verilerinizin analiz edilmesi amaçlarıyla, açık rızanıza ilişkin hukuki sebep ile Şirketimizin meşru menfaatine dayalı olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda toplanmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.paro.com.tr/content/uploads/basvuru-formu.pdf den ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
Sitemizde ve uygulamamızda, siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.
Kişisel verilerinizin kişiselleştirme, hedefleme, reklamcılık ve pazarlama amacıyla işlenmesi ile yurt dışında bulunan Google ve Facebook tarafından analiz ve reklam çerezlerinin kullanım amacıyla yurt dışına aktarımını kabul ediyor musunuz?
Reddet Kabul Et