Kurumsal

HAKKINDA
18 yıldır şirketlerin pazar hâkimiyetini arttıracak geniş veri tabanına ve CRM deneyimine sahip olan Tanı, web, mağaza ve mobil platformlarda entegre pazarlama çözümleri sunar ve danışmanlık verir. Tanı, markaları insanlara, insanları markalara yakınlaştırarak daha verimli bir dünya yaratmak için çalışan veriden değer yaratmayı misyon edinmiş bir şirkettir. Koç Topluluğuna bağlı faaliyet gösteren Tanı, Sadakat Programları, Dijital Pazarlama Uygulamaları, Veri Yönetimi, Analitik ve İş Zekası Çözümleri, 360 Kampanya Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri ile dikkat çekmektedir. Bu alanlarda 19 yerel 9 uluslararası ödülün de sahibidir.
Birlikte Değer Yaratmaya İnanıyoruz
Img

“Bir yaz günü ofisteki toplantı odasından hararetli konuşmalar duyuluyordu. Müşterilerine harika deneyimler yaşatmak, anlamlı ürün ve hizmetler sunmak isteyen yenilikçi bir şirketin çalışanları, inançla bunu nasıl başaracaklarını hayal ediyorlardı. Tartıştıkça, bu samimi niyeti hayata geçirmek için çok farklı yetkinlikler ve teknolojilere ihtiyaçları olduğu ortaya çıkıyordu…”

Müşteri beklentileri, gelişen teknoloji, her gün daha da dijitalleşen yaşamlarımız ve çeşitlenen temas noktaları içinde, pek çok firma bugün bu şirketin gerçeğini yaşıyor. Hayallere giden yolda çözülecek konular kadar, alternatif çözüm yollarının seçimini yapmak da firmalar için her geçen gün daha zorlaşıyor. . İşte tam da bu noktada Tanı olarak, bilgi birikimimiz ve sahip olduğumuz teknolojik yetkinliklerle müşterilerimizin dijital dönüşüm ve müşteri deneyimi iyileştirme yolculuklarında hayatlarını kolaylaştırmayı ve birlikte değer yaratmayı hedefliyoruz.

17 yıldır 25’i aşkın sektöre dokunarak Türkiye’nin en köklü CRM şirketi olmanın sorumluluğuyla toplumumuza, müşterilerimize, tüketicilerimize, ekiplerimize, iş ortaklarımıza, tüm paydaşlarımıza değer yaratan deneyimleri hayata geçirmek için varız. Firmalar ve müşterileri arasında zenginleşen köprüler kuruyor, veriden değer yaratıyoruz. Bu amaçla, müşteri verisi yönetimine, yapay zekaya, makine öğrenmesine, ileri analitik alanlara, omnichannel dünyanın gereklerine uygun kişiselleştirmeye, mobil teknolojilere ve deneyim tasarımı gibi yenilikçi konulara yatırım yapıyoruz. Birikmiş deneyimimizden güç alan, günümüz ihtiyaçlarına hızlı ve pratik çözümler sunan yeni ürünler geliştiriyor, müşterilerimizin kullanımına açıyoruz.

Günümüzde tek başına yol almanın yerini, paydaşlarla bir ekosistem içinde yer alıp, başarmak aldı. Tanı’daki hizmet yaklaşımımız, firmaların kendi özelleşen ihtiyaçlarını çözmenin yanı sıra, işbirliklerine ve dijital ekosistemlerde kolaylıkla yer almalarına da imkân sağlıyor. Bu alanlarda ihtiyaçlarını onlar adına çözen, esnek teknik ve pazarlama kurguları ortaya koyuyoruz. Hedefimiz CRM ve dijital ekosistemler konusunda uluslararası öne çıkan firmalar arasında yer almak.

Yenilikleri denemeyi seven, risk alan, sürekli öğrenmeye açık, sorumluluk sahibi, genç fikirli ekibimizle yürüttüğümüz çalışmalarımızda, çeşitlilik ve çok sesliliğe değer veriyoruz. Ekibimizde kadın, erkek sayısındaki denge ile tüm renkleri birlikte yansıtıyoruz. Çevik takımlarla yürüttüğümüz çalışma yapımız, her bir bireyin sesini duyurmasına olanak sağlıyor. Birlikte başarmaya inancımızla, start-up’larla da yakın çalışmalar yürütüyoruz.

Sizlerin dertlerini, ihtiyaçlarını, heyecanlarını bizim de derdimiz, ihtiyacımız, heyecanımız bilmek,hayallerinize ve hedeflerinize giden yolculuğunuzda yanınızda olmak ve ekibinizin bir parçası olarak hareket etmek ana felsefemiz. Çünkü biz bu yolculuğun bir alım satım ilişkisinden çok, her an gelişen dünyamızda, her yeni günün öğretisiyle, yenilikleri birlikte hayata geçirdiğimiz, uyumla süren bir dans olduğuna inanıyoruz.

Hülya VARLIK

TANI CEO
YÖNETİM KURULU
person
İbrahim Tamer Haşimoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı
person
Alp Önder Özpamukçu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
person
Ali Y. Koç
Yönetim Kurulu Üyesi
person
Özgür Yücetürk
Yönetim Kurulu Üyesi
person
Cemal Can Dinçer
Yönetim Kurulu Üyesi
person
Ahmet Ercüment Polat
Yönetim Kurulu Üyesi
person
Gökhan Akça
Yönetim Kurulu Üyesi
person
Utku Barış Pazar
Yönetim Kurulu Üyesi
person
Serkan Ülgen
Yönetim Kurulu Üyesi
person
Mehmet Ali Akarca
Yönetim Kurulu Üyesi
person
Cüneyt Ağca
Yönetim Kurulu Üyesi
person
Özgür Burak Akkol
Yönetim Kurulu Üyesi
TANI PAZARLAMA VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TALEP VE ŞİKAYET KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Tanı” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.tani.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde talep veya şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda iş/çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, e-posta, Şirketin internet sitesi, telefon/çağrı merkezi kanallarıyla fiziki veya elektronik ortamda Kanun’un 5. maddesinde belirtilen meşru menfaat kişisel veri işleme şartı kapsamında toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.tani.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/ adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ


1. VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Tanı” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, https://www.tani.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/’den erişilebilen Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Toplanan kişisel verileriniz, Paro Programı, Chippin ve Tanı’ya ait diğer markalar kapsamında Tanı A.Ş. tarafından iletişim bilgilerinize genel ve size özel reklam, promosyon gibi amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesi ve yine bu amaçlarla sınırlı olmak üzere analiz edilmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz fiziksel ve/veya elektronik ortamda, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve bu kapsamla kişisel verilerinizin analiz edilmesi amaçlarıyla, açık rızanıza ilişkin hukuki sebep ile Şirketimizin meşru menfaatine dayalı olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda toplanmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.paro.com.tr/content/uploads/basvuru-formu.pdf den ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
Sitemizde ve uygulamamızda, siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.
Kişisel verilerinizin kişiselleştirme, hedefleme, reklamcılık ve pazarlama amacıyla işlenmesi ile yurt dışında bulunan Google ve Facebook tarafından analiz ve reklam çerezlerinin kullanım amacıyla yurt dışına aktarımını kabul ediyor musunuz?
Reddet Kabul Et