ÜRÜN & HİZMETLER

İZİNLİ VERİ TABANI YÖNETİMİ

ürün broşürünü indirin


DATACCORD MERKEZİ İZİN TOPLAMA ve YÖNETİMİ

TANI, 19 yıllık CRM ve Veri Güvenliği tecrübesi ile, firmaların farklı kanallardan aldığı müşteri izinlerini hukuka uygun süreçlerle toplayıp yönetimini kolaylaştırmak adına bir çözüm geliştirmiştir.

Tanı’nın merkezi izin toplama ve yönetimi çözümü Dataccord ile müşterilerinizden KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) & ETHK (Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun) gerekliliklerine uygun süreçlerle izin toplayıp, sürdürülebilir ve etkin bir şekilde yönetimini sağlayabilirsiniz.

Dataccord ile verilerinizi İYS (İleti Yönetim Sistemi) ile entegre şekilde merkezi olarak yönetebilirsiniz!

ÇÖZÜM ALANLARI

1. Omnichannel İzin Yönetimi

Web sitesi, mobil uygulama, kasa, çağrı merkezi, satış sonrası servis noktaları, tablet uygulaması, saha aktiviteleri vb. gibi farklı kanallardan birbirinden kopuk şekilde alınan izinler merkezi olarak toplanıp, omnichannel olarak kolayca yönetilir. İzinler Ad / Soyad / Telefon Numarası veya TCKN dikkate alınarak tekilleştirilir ve tüm kanallarda sadece eksik izinlerin alınması ile müşteri deneyimi de iyileştirilir.

2. Opt-in & Opt-out Yönetimi

Farklı kanallardan izin vermiş ve iznini iptal etmek isteyen tüketicilerin tüm izinlerinin güncel durumlarının merkezi olarak, hukuka uygun opt-in & opt-out süreçleri ile yönetilmesi sağlanır.

3. KVKK’ya (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ) & ETHK ‘ya (Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun) uyum

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemez ve alıcılara elektronik ileti gönderilmesi için ticari elektronik ileti onayı alınması gerekir. İzinlerin hukuki yöntemlerle toplanması, doğru takip edilmesi, yasal bildirimlerin usüle uygun ve zamanında yapılması çok önemlidir. Aksi durumda hem cezai yaptırımlara sebep olmakta hem de emek ve zaman kaybı oluşabilmektedir.

Dataccord çözümü sayesinde KVKK ve ETHK’ya uygun şekilde izin toplama ve yönetimi sağlanır. Dataccord, ek olarak istenilen tipte izin tanımına olanak sağlar. (ETK, KVK, IoT, kampanya katılım izni vs.)

4. Kolay ve Hızlı Entegrasyon

API ile mevcut temas noktalarınıza ve kanallarınıza kolayca entegre olunarak hem opt-in hem de opt-out yönetimi kolaylıkla yapılır. İzin toplama kanalı bulunmayan firmalara da, hızlıca izin toplama form sayfası hizmeti sunulur.

5. İspat Unsurlarının Sağlanması

Müşteriye dokunulan her kanalda double opt-in uygulayarak kaliteli müşteri izni toplanır. İzin toplama aşamasında alınan bilgiler, herhangi bir şikayet durumu olursa savunmada kanıt olarak kullanılır.

İspat Unsurları:
  • IP Bilgisi
  • Cihaz ID ve Modeli
  • Browser Bilgisi
  • İzin Zamanları
  • Zaman Damgası
  • Hangi Sözleşme
Özellikler:
  • Captcha ile kişinin robot olmadığını ve OTP SMS ile verilen bilgilerin doğruluğunu sağlama
  • Kullanıcıların, gelen OTP SMS ile sözleşmelere erişebilmesi ve verdiği izinleri inceleyebilmesi
  • İzinlerin süresiz saklanması ve ihtiyaç halinde ispat unsurlarının gösterimi

6. Otomatik Versiyonlama ile İzin Toplayan Akıllı Yapı

İzin toplamak için hazırlanan sözleşmelerin çalışan bilgisayarlarında tutulması, kim tarafından ne zaman değişiklik yapıldığının bilinmemesi veya herhangi bir değişiklik durumunda güncellenememesi durumuna karşın otomatik versiyonlama yapılıp Dataccord içinde saklanır. Böylece sözleşmelere de kolaylıkla erişilerek son güncelleme bilgisi ile yeni versiyon yayına alınır. Manuel olarak yürütülen sözleşme süreçleri yerine, hangi müşterinin hangi versiyona izin verdiğinin takibi kolaylıkla yapılır.

7. Rapor Ekranlarından Anlık Erişim

Güncel izin rakamlarına, firmaya özel rapor ekranlarından erişilebilir, ve süreç takibi kolayca gerçekleştirilir.

8. IYS ile Entegre

İzinlerin ve iptallerin senkronizasyonunu çift taraflı olarak sağlayacak şekilde İYS (İleti Yönetim Sistemi) ile entegredir. Müşterilerden Dataccord vasıtasıyla alınan izinler ve izin iptalleri belirtilen yasal süre içerisinde IYS’ye iletilir. Aynı zamanda müşterilerin İYS üzerinden vermiş oldukları izinler ve gerçekleştirdikleri iptaller gün sonunda İYS’den okunarak Dataccord bünyesine kaydedilir.

VERİLERİNİZ İYS İLE ENTEGRE ŞEKİLDE MERKEZİ OLARAK TOPLANIR VE YÖNETİLİR!

İYS Nedir? (İleti Yönetim Sistemi)

Hizmet Sağlayıcılar'ın arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilecekleri, tüm izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alıp güvenli biçimde saklayacak ulusal veri tabanı sistemidir.*

Detaylı bilgi için: https://iys.org.tr/iys/sss

*6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereğince ticari elektronik ileti göndermek isteyen hizmet sağlayıcıların İleti Yönetim Sistemi’ne kayıt olması zorunludur.

SADECE İYS BAŞVURUNUZU YAPIN, GERİSİNİ DATACCORD’A BIRAKIN!

Dataccord Merkezi İzin Toplama ve Yönetimi Çözümü, farklı kanallardan alınan izinlerin ve iptallerin senkronizasyonunu, çift taraflı olarak ve yasal sürelere uyumluluk sağlayacak şekilde IYS ile entegrasyon sağlayacaktır.

REFERANSLAR

Kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda
Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.
TANI PAZARLAMA VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TALEP VE ŞİKAYET KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Tanı” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.tani.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde talep veya şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda iş/çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, e-posta, Şirketin internet sitesi, telefon/çağrı merkezi kanallarıyla fiziki veya elektronik ortamda Kanun’un 5. maddesinde belirtilen meşru menfaat kişisel veri işleme şartı kapsamında toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.tani.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/ adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ


1. VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Tanı” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, https://www.tani.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/’den erişilebilen Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Toplanan kişisel verileriniz, Paro Programı, Chippin ve Tanı’ya ait diğer markalar kapsamında Tanı A.Ş. tarafından iletişim bilgilerinize genel ve size özel reklam, promosyon gibi amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesi ve yine bu amaçlarla sınırlı olmak üzere analiz edilmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz fiziksel ve/veya elektronik ortamda, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve bu kapsamla kişisel verilerinizin analiz edilmesi amaçlarıyla, açık rızanıza ilişkin hukuki sebep ile Şirketimizin meşru menfaatine dayalı olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda toplanmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.paro.com.tr/content/uploads/basvuru-formu.pdf den ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
Sitemizde ve uygulamamızda, siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.
Kişisel verilerinizin kişiselleştirme, hedefleme, reklamcılık ve pazarlama amacıyla işlenmesi ile yurt dışında bulunan Google ve Facebook tarafından analiz ve reklam çerezlerinin kullanım amacıyla yurt dışına aktarımını kabul ediyor musunuz?
Reddet Kabul Et