“TANIŞALIM”

Dijital Kayıt Platformu

Mağazanıza gelen müşterilerinizin
ETK ve KVKK izinlerini
kolayca alarak iletişim
kurmayı sürdüreceğiniz bu
ürünle hemen tanışın.
İzinli veri tabanını oluştur.
İYS ile entegre ol.
Hedef kitle seçimi yap.
E-Mail ve SMS gönder.
E-Mail ve SMS bakiyeni yönet.
Formu doldurun, size ulaşalım.
Kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.
SÜREÇ BU KADAR BASİT!
YÖNETMELİK SÜREÇLERİNE UYGUN.

Dijital Kayıt Platformu sayesinde ETK ve KVKK yönetmeliklerinin gerektirdiği süreçlere uygun bir şekilde müşteri izinlerini toplayabilir ve bu sayede veri tabanınızı büyütebilirsiniz. Topladığınız müşteri verileriniz ile ilgili ihtiyacınız olan detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

İYS İLE ENTEGRE.

Verileriniz İYS ile de entegre çalışır ve böylece tek bir yerden izin yönetiminizi kolaylıkla sağlamış olursunuz. Verilerinizi İYS (İleti Yönetim Sistemi) ile entegre şekilde merkezi olarak yönetebilirsiniz! UNUTMAYIN ,İYS’ye entegrasyon için son tarih 31 Mayıs 2021!

İZİNLERİ İSPAT UNSURLARI İLE SAKLAMA.

İzinli verilerinizi süresiz saklama imkanınız olur ve ihtiyaç halinde ispat unsurlarının gösterimi sağlanır.

DOĞRU KİŞİYE DOĞRU İLETİŞİM İMKANI.

Hangi müşteriniz hangi ilçede oturuyor, kimlere indirim kampanyası göndereceksiniz gibi soruların cevabı artık elinizin altında.

DENEYİMLİ EKİP.

Tanı ekibi olarak 18 yıllık CRM tecrübemizle her zaman sizlere destek olmaya hazırız. İşinizi büyütmeye, müşterilerinizi tanımaya ve kazancınızı artırmanıza yardımcı olmak istiyoruz.

‘‘TANIŞALIM’’ İLE SMS VE E- MAIL GÖNDERMEK SİZİN ELİNİZDE!

Mağazaya / şubeye gelen müşterilerinizin izinlerini kolayca toplayabilir ve bu verilerle amacınıza uygun hedef kitleler oluşturarak duyuru, tanıtım veya kampanyalarınız için izinli müşterilerinizle iletişime geçebilirsiniz.

  • Seçtiğiniz hedef kitlelere E-mail veya SMS gönderebilirsiniz.
  • Dilediğiniz müşteriye kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Raporlama özelliği sayesinde izinli müşteri adedi, SMS ve E-mail gönderim adedi, tıklanma ve okunma oranı gibi tüm gönderim sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Herhangi bir kampanya kodu ile ilgili iletişimlerinizi izinli müşterilerinize kolaylıkla iletebilirsiniz.

NEDEN İZİN TOPLAMALISINIZ?
  • Müşteri verilerini toplamak, işlemek ve iletişime geçebilmek için ön koşul, ilgili mevzuata uygun olarak müşterilerden izin almak ve bu izinleri sürdürülebilir bir yapıda yönetebilmekten geçiyor.
  • KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) gereğince kurum ve işletmeler, hangi kişisel verileri, hangi amaçla, hangi kanuni dayanakla ve ne kadar süreyle işleyeceklerini bildirmekle yükümlüdürler.
  • ETK (Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun) doğrultusunda ise müşterilerinizle pazarlama faliyetleriniz doğrultusunda iletişime geçmeniz için iletişim izinlerini toplamanız gerekir.
TOPLADIĞINIZ MÜŞTERİ VERİLERİ İLE NELER YAPABİLİRSİNİZ?
  • Topladığınız izinli verilerle doğru müşterilere seslenmeniz kolaylaşır; ileteceğiniz SMS, E-mail ve kampanya duyurularınızla kazancınızı arttırabilirsiniz.
  • Müşteri verisi toplarken ihtiyacınız olan ek verileri de Dijital Kayıt Platformu’nda yer alan form ile toplayabilirsiniz. (Örn: Araç sahibi, çocuk sahibi, favori ürün, cinsiyet, adres, medeni durum vb.)
  • İletişim kurmak için topladığınız verilerden filtreleme yaparak hızlıca hedef kitleler belirleyebilirsiniz. (Örn: Kadın, İstanbul’da oturan vb.)
TANI PAZARLAMA VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TALEP VE ŞİKAYET KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Tanı” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.tani.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde talep veya şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda iş/çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, e-posta, Şirketin internet sitesi, telefon/çağrı merkezi kanallarıyla fiziki veya elektronik ortamda Kanun’un 5. maddesinde belirtilen meşru menfaat kişisel veri işleme şartı kapsamında toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.tani.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/ adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ


1. VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Tanı” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, https://www.tani.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/’den erişilebilen Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Toplanan kişisel verileriniz, Paro Programı, Chippin ve Tanı’ya ait diğer markalar kapsamında Tanı A.Ş. tarafından iletişim bilgilerinize genel ve size özel reklam, promosyon gibi amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesi ve yine bu amaçlarla sınırlı olmak üzere analiz edilmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz fiziksel ve/veya elektronik ortamda, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve bu kapsamla kişisel verilerinizin analiz edilmesi amaçlarıyla, açık rızanıza ilişkin hukuki sebep ile Şirketimizin meşru menfaatine dayalı olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda toplanmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.paro.com.tr/content/uploads/basvuru-formu.pdf den ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
Sitemizde ve uygulamamızda, siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.
Kişisel verilerinizin kişiselleştirme, hedefleme, reklamcılık ve pazarlama amacıyla işlenmesi ile yurt dışında bulunan Google ve Facebook tarafından analiz ve reklam çerezlerinin kullanım amacıyla yurt dışına aktarımını kabul ediyor musunuz?
Reddet Kabul Et