VERİ YÖNETİMİ

VERİ YÖNETİMİ

Veri Hizmetleri: Tercih edilen tüm kanallardan tüketicilerinizin verilerinin yasalara uygun şekilde toplanması için danışmanlık ve yol haritası hizmeti veriyoruz. Danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, talebinize bağlı olarak veri toplama, iletişim vb. form tasarımları ve SMS – Web sitesi sayfa tasarımları (langing page) – Çağrı merkezi kanallarında içeriklerin sağlanması ile veri girişleri ve arşivleme hizmetleri de verilmektedir. Alternatifli kanallar ve tecrübeli ekiplerle iş birliği yaparak verinizi zenginleştiriyoruz.

Veri Teknolojileri: Tüketici verilerinizi kendi bünyenizde saklıyorsanız, veri iş stratejileri ile birlikte veri temizleme, veri tekilleştirme, veri kalitesi ölçümü gibi hizmetlerle verilerinizi anlamlı ve kullanıma hazır hale getiriyoruz. Firmanızın henüz böyle bir altyapısı yoksa, özelleştirilmiş veri ambarı mimarisi oluşturma ile başlayıp firmanızın tüketicilerini en iyi şekilde tanıyabilmesi, geri kazanması, elde tutması ve yeni müşteri edinimi gibi hizmetlere yönelik ilk adımı atmanızı sağlıyoruz.  

 

VERİ HİZMETLERİ

 • Veri Girişi ve Arşivleme
 • Landing Page, Form, SMS, Çağrı Merkezi ile İletişim İzni ve Veri Toplama
 • Sosyal medya / dijital veri toplama ve anlamlandırma
 • Veri Güncelleme

VERİ İŞ STRATEJİLERİ

 • Veri Tekilleştirme (Online / Offline) ve Kalite Ölçümü
 • Veri Temizleme, Doğrulama, Standartlaştırma, Zenginleştirme

VERİ AMBARI HİZMETİ

 • Veri Ambarı Mimarisi Oluşturma
 • Altın Kayıt (Best Record)
 • CPR
 • Firma Özelinde Rapor Alt Yapı Oluşturma
 • KPI’ların Belirlenmesi
 • Müşteri Bazında Geri Kazanım, Elde Tutma, Ciro Arttırma, Yeni Kazanım
 • Müşteri Kampanya Raporları


BİLGİ TALEP FORMU