CRM Nedir

CRM nedir

VİZYONUNUZU VE AMACINIZI TANIMLAYIN!

CRM stratejisi ile hedefiniz nedir, neden bir sisteme ihtiyacınız var, başarı kriterleriniz nelerdir vb. sorularla vizyon ve amacınızı tanımlayın.

TAKIMINIZI KURUN VE YETKİ ALANLARINI BELİRLEYİN!

CRM ekip işidir ve farklı departmanlardan oluşan bir CRM takımı, sürecinizin verimli olup şirket içinde daha çok benimsenmesini sağlar. Ancak müşteri kayıtlarının herkes tarafından görülmesi veya dışarıya aktarılması güvenlik açısından risk oluşturur.Bu nedenle takımınızdaki kişilerin hangi yetkilere sahip olacağını önceden belirleyin.

SAKLANACAK VERİLERİNİZİ BELİRLEYİN!

İhtiyaçlarınızın karşılanacağı tüm verileri belirleyin ve bu verilerin saklanması için olabildiğince yeterli miktarda alan ayrılmasını sağlayın. Eksik verilerinizin sonradan tamamlanması zor ve maliyetli olur.

VERİ KAYNAKLARINIZI TANIMLAYIN!

Var olan verilerinizi nerede saklıyorsunuz, verilerinizi ne sıklıkta temizlemeniz gerekecek, hangi verilerinizi, ne kadar süreyle saklayacaksınız vb. sorularla veri kaynaklarınızı tanımlyayın.

RİSKLERİ HESAPLAYIN!

Her proje süreç, teknoloji veya insan faktörü sebebiyle belirli miktarda risk taşır. Bu riskleri ve karşılığında ihtiyaç duyulacak stratejileri önceden belirleyin.

FARKLI SİSTEMLERLE ENTEGRASYONU SAĞLAYIN!

CRM sisteminizin farklı sistemlerden veri alması veya beslenebilmesi için olası entegrasyonu sağlayın.

RAPORDA KULLANILACAK ALANLARI BELİRLEYİN!

CRM çalışmalarınızın takibi ve stratejik kararların verilebilmesi için saklanan verilerinizin ihtiyaçlara göre analizini yapın. İlgili Dashboard, chart ve dinamik alanlar ile raporları sağlıklı bir şekilde takip edin.

İŞLERİNİZİ ÖNCELİKLENDİRİN!

İş önceliklerinizi belirleyin ve ilgili ekiplerinizin bir alana odaklanmasını sağlayın. Böylece çıkan işleriniz daha kaliteli olur. Hızlı kazanımlar için pratik çözümlere başvurun.

KULLANICI ADAPTASYONUNU SAĞLAYIN!

CRM projelerindeki en önemli konu kullanıcı adaptasyonudur. Adaptasyonun yüksek olması ve projenin üst yönetim tarafından sahiplenilmesi başarıyı doğru orantılı olarak artırır.

MÜŞTERİ DENEYİMİNİ DEĞERLENDİRİN!

Temas noktalarındaki müşterilerinizin deneyimlerini değerlendirin ve problemli noktalar için iyileştirme alanlarını belirleyerek aksiyon alın.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *