Cem Alpay

Veriler doğru kullanıldığında rekabet üstünlüğü sağlanır

Verinin hem değerli, hem de kullanılabilir olması için işlenmesi gerektiğini dile getiren Tanı Müşteri Çözümleri ve Veri Yönetimi Direktörü Cem Alpay, “Veri mühendisliği veri yönetimi sürecinin temelini oluşturur. Bu temeli sağlam kuramayan şirketlerin veriden istedikleri değeri yaratması mümkün değildir” dedi.

Tanı, veri yönetimi konusunda Türkiye’nin uzman şirketleri arasında yer alıyor. Tanı Müşteri Çözümleri ve Veri Yönetimi Direktörü Cem Alpay, ihtisas alanındaki hizmetlerini, “Tanı olarak uçtan uca veriyi işleyerek firmalarımızın verilerini okuyabilmelerini, sonrasında da doğru ve hızlı karar almalarını sağlıyoruz” şeklinde açıklıyor. 

Cem Alpay, sorularımıza şu yanıtları verdi:

Veri için ekonominin yeni petrolü tanımı yapılıyor. Peki, veri başlı başına nasıl bir değer yaratır? Doğru veri kullanımını nasıl tanımlarsınız?

Michael Palmer’ın söylediği gibi “Veri, sadece ham petroldür, rafine edilmezse, değeri  vardır ama  kullanılabilir  değildir”. Verinin hem değerli hem de kullanılabilir olması için işlenmesi gerekmektedir. Böylece veri okunabilir, anlamlandırılabilir hale gelir ve şirketler verilerini analiz ederek doğru kararlar alır ve stratejilerini geliştirebilirler. Veriden değer yaratan hizmetler iyi bir müşteri deneyiminin anahtarıdır diyebiliriz.  Biz de Tanı olarak uçtan uca veriyi işleyerek firmalarımızın verilerini okuyabilmelerini, sonrasında da doğru ve hızlı karar almalarını sağlıyoruz. Veriler doğru kullanıldığı takdirde şirketlere karar aşamalarında önemli faydalar sağlayarak rekabet üstünlüğü kazandırmaktadır. Firmalar ellerindeki bilgileri daha etkili değerlendirerek gelecekteki stratejilerini daha doğru belirleyebiliyorlar.

Veri mühendisliğinin ticari kurumlara katkısı hakkında neler söylersiniz?

Veri mühendisliği veri yönetimi sürecinin temelini oluşturur. Bu temeli sağlam kuramayan şirketlerin veriden istedikleri değeri yaratması mümkün değildir. Veri mühendisliği, veri yönetiminin ilk aşaması olan, verinin farklı kaynaklardan toplanıp bir araya getirilmesinden, toplanan verinin analize hazır hale getirilmesi, iş gereksinimlerine göre analiz edilmesi, çıkan sonuçların iş ekiplerine doğru ve fayda getirecek bir yöntemle sunulması ve iyi sonuçlar alındığında sürdürülebilir otomatize sistemlerin kurulmasından kadar geçen süreç olarak görülebilir. Bu sürecin her bir parçasında değişik yetkinlikler ve araçlar gerekir. Tüm bu süreci sağlıklı bir şekilde işleten kurumların etkin veri kullanımı ve veri analiziyle iş problemlerini adreslemesi ve veriden somut faydalar sağlayabilmesi mümkündür.

Güçlü bir veri yönetiminin altın kuralları nelerdir? Bu konu günümüzde neden her zamankinden daha çok önem kazandı?

Veri yönetimi; verilerin güvenli, verimli ve uygun maliyetli bir şekilde toplanması, saklanması ve kullanılmasına olanak sağlar. Büyük hacimli verileri toplamak ve analiz etmek için temel sistem olan veri yönetimi, kurumları etkili veri kullanımına yönlendirmektedir. Verinin önemi arttıkça güçlü veri yönetimi stratejisi de daha önemle hale gelmektedir. Veri yönetimi stratejileri, çok çeşitli kural, süreç ve uygulamayı içermektedir. Çeşitli veri kaynaklarından beslenen verilere erişme ve verileri güncelleme, verileri birden fazla bulut ortamında ve işletme içinde depolama, veri gizliliği ve güvenliğini sağlama ile mevzuat uyum gerekliliğine göre arşivleme ve imha etme, verileri çeşitli uygulama, analiz, analitik model ve algoritmalarda kullanma veri yönetiminin olmazsa olmazıdır.

Müşteriye dönük aksiyonlar ve operasyonel süreçlerde verinin doğru yönetilmesi ne gibi farklar yaratıyor?

Müşteriyi iş planının merkezine koyarak müşteri odaklı olan şirketler, müşteri kaybında azalmayı sağlıyorlar. Veri yönetimi uçtan uca sağlıklı yapılması gereken bir süreç olduğundan verinin toplanması, saklanması ve işlenmesinin en doğru şekilde yapılması bu sürecinden en son adımı olan verinin anlamlandırılması için de oldukça kritik.Veriyi eş zamanlı olacak şekilde farklı tip ve yetenekte kullanıcıya açmak kadar onu hızlı, doğru ve yerinde anlamlandırmakta “verinin demokratikleşmesi”nde giderek önemli bir hale geldi. Bu noktada ekseriyetle analitik ve yapay zeka ön plana çıkıyor. İyi bir yemek çıkartmak için kullanılan malzemelerin de kaliteli olmasına benzetebiliriz bunu.

Veri yönetimi ve kişisel verilerin korunması konularına ilişkin şirketler nasıl eğitilmeli, bilgilendirilmeli sizce?

Gerek kişisel gerek kitlesel bilginin sürekli aktığı, toplandığı ve kullanıldığı günümüz dünyasında veri güvenliği ve kişisel gizlilik tercihlerine saygı her geçen gün daha da önem kazanıyor. Son tüketici olarak özel, hızlı ve avantajlı hizmet almak istiyorsanız Veri’nizi paylaşmak kaçınılmaz bir sonuç. Kitlelerin ihtiyaç ve taleplerini belirlemede sizin seçiminiz bir örgü yaratıyor. Burada asıl olan etik çerçevede bu kişisel bilgilerin değerlendirilmesi… Gerek markalar kendi iletişim kanalları ile gerekse sivil toplum kuruluşları ve sektöre destek olan dernekler aracılığı ile tüketici ve markalar arasındaki veri üzerine kurulu güven ortamı oluşturulmalı. Örneğin Tanı olarak biz DPİD (Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği) ile yaptığımız iş birliği ile online/offline konferans ve webinar ortamlarında  sektör  nabzını tutacak şekilde veri yönetimi ve kişisel verilerin korunmasına yönelik tüm hukuksal gelişmeleri marka ve firmalara aktaracak çalışmalar içerisindeyiz. Tanı yine kendi deneyimlerini kullanarak geliştirdiği ürünlerle marka, firma ve kurumların son kanun ve esaslara uygun şekilde, tüketicinin haklarını da koruyacak biçimde dijital olarak veriyi yönetecek bir çözümler geliştiriyor ve günün ihtiyaçlarına göre güncelliyor.

Kişiselleştirilmiş aksiyonlar, müşteri cirolarını yüzde 10’u aşan oranda artırıyor

“İyi bir müşteri deneyimi yaratarak müşteri memnuniyetini arttırmak müşteriyi tanımaktan, onun bugünkü ihtiyaçlarını anlamaktan ve gelecekteki ihtiyaçlarını öngörmekten geçiyor. Bu süreçte çizdiğiniz ihtiyaç ve deneyim haritasını genelde bırakmayıp, her bir müşterinin kişisel dünyasına indirebildiğiniz ölçüde elde ettiğiniz başarı artıyor. Her bir müşterinin marka ile yaşadıklarına ve yaşayabileceklerine hakim olmak, ne yapacağını, ne zaman ne istediğini, nasıl bir içerikle, hangi kanaldan kendisine sunulsa daha çok etkileşime geçeceğini tahminleyebilmek çok daha etkin kişisel deneyimler tasarlayabilmenizi sağlıyor. Doğru tasarlanmış kişisel deneyimler ise hem sadakate hem de ciroya yansıyor. Yapılan araştırmalar kişiselleştirilmiş aksiyonların müşteri cirolarında %10’u aşan oranlarda artış sağladığını gösteriyor.

Cem Alpay

Tanı Müşteri Çözümleri ve Veri Yönetimi Direktörü

Eylül 2021, Dünya Gazetesi

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *