Müşteri Alarm Sistemi Nasıl Kurulur?

müşteri alarm sistemi nasıl kurulur

Günümüz rekabet koşulları müşterilere sürekli olarak farklı ve daha ucuz alternatifler sunmakta ve böylelikle müşteri sadakatinin her geçen gün giderek azalmasına neden olmaktadır. Bu durumun mevcut müşterilerin elde tutulmasını giderek zorlaştırması, işletmeleri müşteri kaybını önlemeye ve/veya müşteri sadakatini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaya itmektedir.

Her müşteri belirli bir üründe kullandığı markasını terk ederken genellikle bazı erken uyarı sinyalleri vermektedir. Söz konusu erken uyarı sinyallerinin zamanında tespit edilmesi, müşteri kaybı yaşanmadan önce gerekli önemlerin alınabilmesi için markaya imkan tanımaktadır.

İlgili sinyallerin tespiti için kullanılan yöntemlerden biri müşteri bazlı alarm sistemidir. Alarm sistemi, öncelikle geçmiş alışveriş davranışlarına bakarak her bir müşteri için bir ortalama davranış örüntüsü belirlemektedir. Sonrasında, müşterinin güncel hareketlerini izleyerek kendi davranış örüntüsünden sapma yaşayan müşterileri tespit etmekte ve sapmanın derecesine göre farklı alarmlar vermektedir. Alarm sistemin genel akış şeması aşağıdaki gibidir.

Müşteri davranışlarını günlük olarak takip eden bu sistem, yaşanan davranış değişikliklerine ilişkin hızlı alarm vermekte ve bu sayede müşteri erimesini engellemeyi sağlayacak aksiyonlar alınması için işletmeye zaman kazandırmaktadır. Sistemin müşteri bazlı alarmların hangi sebeplerle verildiğinin kolaylıkla anlaşılabileceği bir yapı sunması işletmelerin kişiselleştirilmiş aksiyonlar oluşturulabilmesine imkan tanımaktadır. Ayrıca, otomatize edilme, günlük olarak raporlanma ve dinamik kampanyalar kurgulama gibi özellikleri olması alarm sistemini işletmelerdeki müşteri ilişkileri yönetiminin kolaylıkla bir parçası haline getirmektedir.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *