Dijitalleşme ve Veri Görselleştirme

dijitalleşme ve veri görselleştirme

Hayatımızın her alanında yaşadığımız dijital dönüşüm ile birlikte petabaytlarca veri üretiriz. Üretilen tüm bu büyük veri analiz edilerek anlamlandırıldığında işletmelere fayda üretir hale gelmektedir. Tüm bu dijital dönüşüm faaliyetleri, nesnelerin interneti sonucu olarak ; veri görselleştirme de yadsınamaz bir bütünün parçasını oluşturur.

Veri görselleştirmenin amacı kişilerin görme duyusunun uyararak karmaşık verileri anlamlandırmada yardımcı olmaktır. Veriler her türlü numerik ve karakter ifadelerden görsel şekillere dönüştürülerek haritalandırılmaktadır. Bu haritalandırma metodolojisinde de veriye en uygun görselin seçilmesi iç görü üretilmesini kolaylaştırır. Ben Schneiderman’ın dediği gibi “Görselleştirmenin amacı resim değil, iç görü üretmektir.” Büyük veriden elde edilebilen içgörüleri keşfetmelerinde; veri görselleştirme araçlarını kullanmaları büyük önem taşımaktadır. Bu araçlar sayesinde milyonlarca satırlık ham veri işlenerek kümelenebilir, pattern incelemesi yapılabilir, filtrelenebilmektedir. Buna göre hazırlanan dashboardların veriye göre doğru bir görselleştirme ürünü, görselleştirme ürününde de doğru görsellerin kullanılması en önemli temel taşıdır.

Veri görselleştirme işletmelere doğru  ve güçlü analizler yapılmasında yardımcı olur. Bu yetenek ile doğru pazarlama faaliyetleri, müşteri davranışı analizleri, hedef kitleye hitap edecek gerçek kampanya önerileri hazırlanabilmektedir.

Veri görselleştirme ve veri analizi;

  • Mevcut verideki farkındalığı arttırma
  • Büyük verideki gizli patern ve eğilimleri keşfetme
  • Stratejik karar almayı geliştirme
  • Doğru müşterilere doğru iletişimde buluma ve
  • Gelir artışını yükseltme

Gibi faydalı sonuçları işletmelere sunacaktır.

Sonuç olarak, verilerin görselleştirilerek yönetilmesi, işletmelerin mali ve iş gücü kaynaklarımız ve zamanın daha efektif kullanılmasını sağlar. Yapılan araştırmalara göre; insanların %65’i görerek öğrenmektedir. Bu durumda da beynin büyük bir bölümü görüntü işlemcisi olarak çalışır. Sadece işitsel bir şekilde yapılan açıklamaların yerine görsel ürünler kullanmak, daha fazla duyuya hitap edeceğinden akılda kalıcılığı arttırır, çözüm önerisi için içgörüler sunar. Kısaca, İşletmelerde verilerin görselleştirilmesinin sağlayacağı en büyük hizmet sorun çözümüdür.

Yazar: Gamze Kaplan Kulaç

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *