Dijitalleşme Ve Veri Görselleştirme

dijitalleşme ve veri görselleştirme

Yapılan araştırmalara göre, insanların %65’i görerek öğreniyor ve bu durumda beynin büyük bir bölümü görüntü işlemcisi olarak çalışıyor. Sadece işitsel bir şekilde yapılan açıklamaların yerine görsel ürünler kullanmak, daha fazla duyuya hitap ettiğinden akılda kalıcılığı artırıyor, çözüm önerisi için iç görüler sunuyor. Kısaca, işletmelerde sunulan veri görselleştirmenin sağladığı en verimli hizmert sorun çözülmesi oluyor!

Hayatımızın her alanında yaşadığımız dijital dönüşüm ile birlikte petabaytlarca veri üretiyoruz. Üretilen tüm bu büyük veriler analiz edilerek anlamlandırıldığında işletmelere fayda üretir hale geliyoruz. Tüm bu dijital dönüşüm faaliyetleri, nesnelerin interneti sonucu olarak; veri görselleştirmede yadsınamaz bir bütünün parçasını oluşturuyor.

Veri görselleştirmenin amacı, kişilerin görme duyusunu uyararak karmaşık verileri anlamlandırmada yardımcı olmaktır. Veriler, her türlü numerik ve karakter ifadelerden görsel şekillere dönüştürülerek haritalandırılıyor ve bu haritalandırma metodolojisinde de veriye en uygun görselin seçilmesi, iç görü üretilmesini kolaylaştırıyor. Ben Schneiderman’ın dediği gibi “Görselleştirmenin amacı resim değil, iç görü üretmektir.” Büyük veriden elde edilebilen iç görüleri keşfetmemizde, veri görselleştirme araçlarını kullanılması büyük önem taşıyor. Bu araçlar sayesinde milyonlarca satırlık ham veri işlenerek kümeleniyor, pattern incelemesi yapılıyor ve filtreleniyor. Buna göre hazırlanan dashboardların veriye göre doğru bir görselleştirme ürünü, görselleştirme ürününde de doğru görsellerin kullanılması en önemli temel taşı haline geliyor.

Veri görselleştirmeyle, işletmelere doğru ve güçlü analizler yapılmasında yardımcı olur. Bu yetenekle doğru pazarlama faaliyetleri, müşteri davranış analizleri, hedef kitleye hitap edecek gerçek kampanya önerileri hazırlanıyor!

Veri görselleştirme ve veri analizi, işletmelere aşağıdaki faydaları sunuyor.

  • Mevcut verideki farkındalığı artırma
  • Büyük verideki gizli pattern ve eğilimleri keşfetme
  • Stratejik karar almayı geliştirme
  • Doğru müşterilere doğru iletişimde bulunma
  • Gelir artışını yükseltme

Sonuç olarak verileri görselleştirerek yönetmemizle işletmelerin, mali ve iş gücü kaynaklarını daha efektif kullanmasının yanında zamandan da fayda etmesini sağlamış oluyoruz.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *