2018’i kapatırken Birkaç Yapay Zeka Çalışması

2018, yapay zeka alanında yeni gelişmelerle geçti. Chatbotlar, görüntü işleme teknolojileri, strateji oyunu oynayan sinir ağları, şeylerin interneti, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi uygulamalar bu yılın en çok konuşulanları arasındaydı. Tüm bunlar yapay zekanın ürün olarak görünümüyse, bu ürünlerin hazırlık aşamasında mutfaktaki durum da bir hayli ilgi çekiciydi. Bu yazıda yapay zekanın mutfağında 2018’den hatırda kalması gereken birkaç çalışmayı paylaşacağız.

World Models  

 

Yapay zeka hayal kurabilir mi? Ha ve Schmidhuber bu çalışmasında popüler pekiştirmeli öğrenme ortamlarının çekişmeli sinir ağı modellerini oluşturmayı araştırıyor. Geliştirdikleri dünya modeli, ortamın sıkıştırılmış bir mekansal ve zamansal temsilini öğrenmek için gözetimsiz ve hızlı bir şekilde eğitilebiliyor. Dünya modelinden çıkarılan özellikler bir ajanda girdi olarak kullanılabiliyor, gerekli görevi çözebilecek çok kompatk ve basit bir politika geliştirebiliyor. Ajan, tamamen dünya modelinin yarattığı halüsinasyonlu rüyasının içinde eğitilebiliyor ve bu politikayı tekrar gerçek ortama aktarabiliyor.

https://arxiv.org/abs/1803.10122

https://worldmodels.github.io/

 

Modeling Friends and Foes

Yapay zeka dostça ve dostça olmayan davranışı ayırt edebilir mi? Kişi ham verilerden gelen dostça ve olumsuz davranışları nasıl tespit edebilir? Bir ortamın arkadaş, düşman veya aradaki herhangi bir şey olup olmadığını tespit etmek, güvenli ve sağlam ajanlar için yeterince anlaşılmamış, ancak istenen bir yetenek olarak kalır. Ortega ve Legg tarafından yapılan bu çalışmada, ortamın, aracının özel stratejisine tepki verme yeteneğinin bir karakterizasyonuna dayanan bu çevresel “tutumların” tanımını önermektedir. Tek atışla oynanan oyun için çevrenin olasılık dağılımını, ajanın en uygun stratejisinin yanı sıra dostça ve olumsuz varsayımlar altında elde etmesini sağlayan objektif bir fonksiyon tanımlanıyor. Dahası, bu denge stratejilerini hesaplamak için bir algoritma sunuyorlar ve deneysel olarak hem dost hem de olumsuz ortamların önemsiz olmayan optimal stratejilere sahip olduğunu gösteriyorlar.

https://arxiv.org/abs/1807.00196

 

Deep Emotion: A Computational Model of Emotion Using Deep Neural Networks

Yapay zeka empati kurabilir mi? İnsan zekası için duygular çok önemlidir. Örneğin, duygular, iç bedensel durum ve dış uyaranların değerlendirilmesi ile yakından ilgilidir. Bu, çevreye hızlı bir şekilde yanıt vermemize yardımcı olur. İnsan zekasında bir diğer önemli perspektif, karar vermede duyguların rolüdür. Ayrıca, duyguların sosyal yönü de çok önemlidir. Bu nedenle, eğer duyguların mekanizması açıklanmışsa, doğal zekamızın temel anlayışına doğru ilerleyebiliriz. Bu çalışmada, Hieida ve diğerleri tarafından, hesaplamalı model yoluyla duyguların mekanizmasını açıklamak için bir duygu modeli önerilmiştir. Dahası, ortak robotlar açısından, duygu modeli, insanlar için empati kurabilecek robotlar inşa etmemize yardımcı olabilir. İnsanların duygularını anlamak ve bunlara sempati duymak için robotların kendi duygularına sahip olmaları gerekir. Bu, robotların insan toplumunda kabul edilmesine izin verebilir. Önerilen model, birbiriyle etkileşime giren üç modülden oluşan derin sinir ağları kullanılarak uygulanır. Simülasyon sonuçları, önerilen modelin temel duygu mekanizması olarak makul davranışlar gösterdiğini ortaya koymaktadır.

https://arxiv.org/abs/1808.08447

 

Classification with Quantum Neural Networks on Near Term Processors

Kuantum bilgisayarlara ve kuantum hesaplamaya hazır mıyız? Kuantum bilgisayarların günümüz bilgisayarlarından farklı bir mimariye sahip olacağı kesin. Bununla birlikte bu mimaride etkin bir şekilde çalışacak algoritmaların tasarlanması ve uygulanması da gerekiyor. Farhi ve Neven, bu çalışmasında yakın zamanda ulaşılabilir olacak kuantum işlemcilerde çalıştırmak üzere kuantum sinir ağları tasarladılar. Popüler MNIST verisetinde resim sınıflandırma yaptıkları bu çalışmada kuantum sinir ağlarının sınıflandırma problemlerinde kullanılabileceğini gösterdiler.

https://arxiv.org/abs/1802.06002

Sonuç

Yapay zeka ürünleri gittikçe çoğalırken ürünlerin hazırlandığı, tüm malzemelerin biraraya getirildiği mutfak kısmında da ilginç ve güzel gelişmeler oluyor. Mutfağı takip etmekte ve uygulamakta fayda var.

 

Yazar: Murat Öztürkmen

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *